Cursus zuur-basen huishouding Ontzuren & ontslakken

verzuring meten

Cursus zuur-basen huishouding: ontzuren & ontslakken

Dagelijks krijgt het lichaam extreem veel zuren te verwerken. Voeding vormt daar ogenschijnlijk een klein deel van. Want neem je het gemiddelde dagelijkse zuuroverschot uit de voeding, vermenigvuldig dit met 100.000 en je komt een beetje in de richting van de dagelijkse hoeveelheid zuren die je lichaam moet verwerken.

Hoe de zuurbelasting ontstaat en de invloed die het kan hebben op onze gezondheid staat centraal in deze cursus. We doorlopen een groot aantal metingen die gedaan kunnen worden om te herkennen of het lichaam te maken heeft met mineraaltekorten of opstapeling van afvalstoffen.

Aan het eind van de cursusdag bent u in staat om:
• Te testen of er in het lichaam sprake is van een zuuroverschot
• Te testen of er sprake is van een tekort aan basische mineralen
• Belastende opstapeling van afvalstoffen in het lichaam te herkennen

Ook over de mechanismen van verzuring besteden wij veel aandacht:
• Hoe ontstaat een zuuroverschot?
• Hoe gaat het lichaam met een zuuroverschot om?
• Wat gebeurt er als het lichaam hier niet meer goed mee om kan gaan?
• Hoe verloopt het ontzuringsproces en waar moet je op letten om te zorgen dat dit goed verloopt?

Dit alles proberen we met wetenschappelijke onderzoeken en medische inzichten te onderbouwen.

Nieuwe cursusopzet: online videotraining

Afgelopen najaar is de opzet van deze cursus veranderd. De cursus bevat veel theorie, dit bieden wij via videotraining aan. Bij deze videotraining krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen. De cursusdagen worden vooral praktijkdagen. Op de cursusdag worden alle meettechnieken geoefend en is er uitgebreid de tijd om in te gaan op vragen en het uitdiepen van de lesstof. Hiernaast staat de tweede videoles, om u een indruk te geven van de opzet van de videolessen.

De oorzaken, gevolgen en behandeling van verzuring staan op deze dag centraal, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen veel technische kennis over ontzuren, de betrokken lichaams-processen en jarenlange praktijkervaring. Bij deze cursus wordt een uitgebreid handboek meegeleverd.

Vicopura producten worden in de workshop benoemd, maar staan niet centraal. Wij bespreken de voor- en nadelen van diverse soorten ontzurende producten, van basisch water en ontzurende zouten tot kruidentheeën en celzouten

Datum:
In het najaar worden al onze cursussen gegeven vanuit de OHM Academy. De cursus Zuur-basen huishouding en voeding en zuur-basen huishouding worden samengevoegd, Terug in je kracht komt te vervallenmaar daarvoor in de plaats komen heel veel nieuwe scholingen. Kijk op de site van de OHM Academy voor meer informatie.

Deze cursus wordt geaccrediteerd door BATC, VBAG, LVNG & NVST.

Een zure urine geeft weer:
de mate van verzuring
mate van zuuruitscheiding
hoeveelheid zuren in eten
niets: meer info is nodig