Levensthema's volgens chakrapsychologie

Levensthema's en chakrapsychologie

Chakrapsychologie

Tijdens het opgroeien krijgen we te maken met een aantal stappen in onze ontwikkeling. Deze ontwikkeling gebeurt zowel fysiek, emotioneel als energetisch.

Bij kinderen is dit duidelijk te zien. De eerste ontwikkelingsstap is fysieke lichamelijke groei en ontwikkeling van motorische vaardigheden. Emotioneel gaat het om de ontwikkeling van zelfvertrouwen en het ervaren driften en verlangens. Dit staat energetisch voor de ontwikkeling van het eerste chakra, het samenkomen van energiebanen bij het stuitje.

Geboortetrauma's, verlating, verwaarlozing, slechte fysieke band met moeder, overgeërfde angsten, etc kunnen deze ontwikkelingsstap bemoeilijken. Als we deze problemen in de eerste jaren van het leven niet voldoende uitwerken, blijft dit komt dit op latere momenten in het leven terug. Dit kan zich uiten in motorische problemen, weinig contact met het lichaam, weinig zelfvertrouwen, grenzen niet aangeven, eetstoornissen etc.

Ook kan het zich uiten in emotionele problemen, zoals boosheid, piekeren, angst etc. Energetisch is dit te herkennen met polsdiagnose. De combinatie van Chakrameting en Chinese polsdiagnose geeft aan waar in de zelfontwikkeling een blokkade is en hoe dit zich emotioneel uit.

Iedere chakra heeft een eigen ontwikkelingsgebied en geeft dus handvatten voor zelfinzicht, therapie of behandeling. Het niet kunnen/willen veranderingsprocessen heeft meestal te maken met specifieke overtuigingen.