Vasculair Autonoom signaal

Vasculair Autonoom Signaal (VAS)

Aanraking van een specifieke plek op het oor zorgt voor een verandering van de polsslag. Dit mechanisme werkt geheel autonoom, het wordt niet beïnvloed door bijvoorbeeld onze gedachten. Het gaat om een reflex die keer op keer herhaald kan worden en gemeten kan worden met een dopplerapparaat of aan de pols gevoeld kan worden.

Door verschillende filters reageert deze reflex op andere toestanden in het lichaam. Zo kan het Vasculair Autonoom Signaal gebruikt worden voor de meting van het fysieke lichaam, somatische klachten, chakra's of het subtielere energieveld van het lichaam.

In de workshop Emotionele blokkades herkennen wordt ingegaan op een specifiek, maar heel praktisch stuk van VAS diagnostiek, namelijk het meten van de 7 hoofdchakra's van het lichaam. Elke chakra staat voor een eigen levensthema in de zelfontwikkeling. Met polsdiagnose kan daarom aan het VAS gevoeld worden of er sprake is van blokkades in de zelfontwikkeling.

Het meten van het Vasculair Autonoom Signaal is dus een geheel eigen vorm van polsdiagnose die gecombineerd met traditionele Chinese polsdiagnose een uniek perspectief op een cliënt geeft.

Polsdiagnose