Workshop ademhaling

Workshop ademhaling

Workshop Ademhaling

ontspannen • meer energie • ontzuren

Het doel van deze workshop is te leren herkennen wanneer de ademhaling verstoord is, waar dit door komt en hoe dit te veranderen. Ademhalingsproblemen kunnen o.a. ontstaan uit energetische of emotionele problemen. Met mudra's, acupressuurtechnieken en ademhalingsoefeningen leert u hoe u de ademhalingsproblemen bij cliënten kunt behandelen of de juiste oefeningen te adviseren.

Tijdens deze workshop worden diverse ademhalingstechnieken voor verschillende toepassingen besproken en geoefend, zoals:

  • ontspanning
  • opbouwen van energie
  • ontzuren en versterken van het immuunsysteem
  • ademhaling bij astma en hyperventilatie

Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van technieken om cliënten te begeleiden, zoals:

  • gebruik van drukpunten gebruiken om blokkades in de ademhaling op te heffen
  • herkennen welke emoties de ademhaling blokkeren
  • meettechnieken om te zien of de ademhalingstechnieken goed worden uitgevoerd

Achtergrond:
De ademhaling is van grote invloed op onze lichamelijke en mentale gezondheid. Vanuit verschillende stromingen zijn er diverse ademhalingstechnieken ontwikkeld. Het is onmogelijk om alle verschillende ademhalingstechnieken te bespreken en oefenen. Daarom komen vooral de belangrijkste technieken aan bod. De meest voorkomende technieken, maar ook volledig tegengestelde technieken. Zodat u leert hoe deze technieken goed kunnen worden ingezet.

Ontspanning:
Ademhaling word veel gebruikt als ontspanningstechniek. Zo kan met de ademhaling direct de hartslag worden beïnvloed en kan stress worden verminderd. Ontspanning en een rustige hartslag hebben ook direct effect op onze gezondheid en welzijn. Onze hersenen reageren namelijk direct op onze hartslag en hiermee ook onze emoties en gedachten. Zelfs overwegend negatieve gedachtes kunnen met de juiste ademhalingstechnieken worden omgezet in een positievere levensinstelling.

Emoties:
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) leert ons veel over het verband tussen emoties en ons lichaam en energiesysteem. Specifieke emoties kunnen de in- en uitademing. belemmeren. Ook kan bewuste ademhaling emoties oproepen, maar angstige gevoelens kunnen er ook direct mee worden verminderd. In deze workshop wordt daarom ingegaan op het verband tussen het meridiaansysteem, de hieraan gekoppelde emoties en de invloed op de ademhaling. Ook wordt ingegaan op het openen van blokkades in de ademhaling met acupressuurpunten.

Energiehuishouding:
Ook voor de energiehuishouding is ademhaling cruciaal. Met de ademhaling kan Chi worden opgebouwd en vervolgens worden gebruikt voor lichamelijke of mentale activiteiten. Een bekend voorbeeld hiervan is Wim Hof (de ijsman) die deze Chi gebruikt voor lichamelijke uitdagingen. Maar ook in Tai Chi wordt ademhaling gebruikt voor energieopbouw. Ook deze technieken wordt tijdens de workshop besproken en geoefend.

Zuur-basen huishouding
Met de ademhaling kan ook de zuur-basen huishouding direct worden beïnvloed. Via de longen kunnen meer zuren worden uitgescheiden, dan via de huid of urine. Maar let op, Ontzuren via ademhaling heeft ook een keerzijde!

Astma en hyperventilatie
Bij astma en hyperventilatie is de ademhaling te snel en oppervlakkig. Ook hiervoor is een speciale ademhalingstechniek ontwikkeld waarmee veel astmapatiënten al geholpen zijn. Tijdens deze workshop leert u te herkennen wanneer u deze techniek kunt inzetten en vooral ook wanneer de techniek juist wordt uitgevoerd.

Aan het eind van deze workshop heeft u de diverse ademhalingstechnieken leren kennen en geoefend en kunt u voor uw cliënten de juiste ademhalingstechniek kiezen die helpt bij zijn of haar klachten.

Datum:
In het najaar worden al onze cursussen gegeven vanuit de OHM Academy. De cursus Zuur-basen huishouding en voeding en zuur-basen huishouding worden samengevoegd, Terug in je kracht komt te vervallenmaar daarvoor in de plaats komen heel veel nieuwe scholingen. Kijk op de site van de OHM Academy voor meer informatie.

Deze workshop wordt op HBO niveau geaccrediteerd door BATC, VBAG, LVNG & NVST met 24 docentcontacturen en 45 uur zelfstudie.

Als je lang met een rietje in een glas water blaast:
A. wordt het water zuurder
B. wordt het water basischer
C. verandert de pH niet