Workshop levend bloed analyse

Levend bloed analyse

Training Levend Bloed Analyse

Deze cursus bestaat uit 3 dagen. Dag 1 kan los van dag 2 & 3 gevolgd worden. Uniek aan deze workshop is de wetenschappelijke onderbouwing en uitleg van hoe ieder bloedbeeld ontstaat. 

De eerste dag heeft "ontzuren en ontgiften" als thema. Hierin staan mineralentekorten en afvalstoffen centraal. Hiervoor wordt voor een groot deel gewerkt met droog bloed preparaten. Er komen ook levend bloedbeelden aan bod voor zover deze relevant zijn voor de mineraalhuishouding en ontgifting. 

Inhoud van dag 1:
• Donkerveld (droog en levend) en ROTS preparaten
• Interpretatie van de bloedfoto's
• Opstellen van adviezen voor ontzuren en ontgiften
• Begeleiden en afronding van behandeltraject

Tijdens de tweede cursusdag staat de stofwisseling en het immuunsysteem centraal.Hiervoor wordt vooral gewerkt met Levend bloed preparaten.

Inhoud van dag 2 & 3:
• Donkerveld levend
• Ontstekingen
• Verterings-/stofwisselingsproblemen
• specifieke mineralen en vitaminetekorten

Levend bloed analyse geeft indicaties wat er ontregeld kan zijn in het lichaam. Leptocyten bijvoorbeeld bevatten te weinig hemoglobine. Dit kan ontstaan door een ijzer, vitamine B11 of B12 tekort. Je kan dan deze supplementen voorschrijven, maar ook verder op zoek gaan naar de achterliggende oorzaak. Welke van de 3 stoffen is het en hoe kun je hier achter komen? Als het bijvoorbeeld ijzertekort is, dan kan dit door de inname, opname of uitscheiding van ijzer komen. Dus dienen aanvullende vragen gesteld te worden over bijvoorbeeld maagklachten, darmproblemen, voedingsgewoorntes etc.

Kortom, met alleen het herkennen van een bloedbeeld ben je er niet. Hiervoor is dieper inzicht nodig. Op dit moment ontwikkelen wij een programma die hierbij helpt. Heb je een bloedbeeld herkend, dan geeft het programma suggesties voor aanvullende vragen of onderzoeken om de oorzaken te achterhalen. 

Datum:
In het najaar worden al onze cursussen gegeven vanuit de OHM Academy. De cursus Zuur-basen huishouding en voeding en zuur-basen huishouding worden samengevoegd, Terug in je kracht komt te vervallenmaar daarvoor in de plaats komen heel veel nieuwe scholingen. Kijk op de site van de OHM Academy voor meer informatie.

Voor het volgen van cursusdag 1 wordt kennis van de zuur-basen huishouding bekend verondersteld. Voor dag 2 wordt het kunnen maken van verschillende soorten preparaten en kennis van de vrije radicalentest bekend verondersteld. Daarnaast is het bezit van een geschikte donkerveld microscoop een pré.

Na de training wordt 1/2 jaar lang gratis ondersteuning gegeven bij het interpreteren van bloedfoto's en het opstellen van behandelprogramma's.Ook hebben wij een programma dat helpt in het maken van LBA analyses.

Deze trainingen worden geaccrediteerd door BATC, VBAG, LVNG & NVST.

Wat ziet u hier?:
A. gistcellen
B. candida
C. bacteriën
D. iets anders